českyDeutschEnglishпо русски中國的日本の한국의ภาษาไทย
Gabriela Miglová a Martin Lobík
E-mail: malobo@seznam.cz
Telefon: +420 777 607 576, +420 777 637 374
Adresa: Latrán 54, Český Krumlov

Český perník - Český Krumlov Originál

Staročeský perník vyrábíme přímo v naší provozovně podle původní receptury z 16. století. Je ručně vytlačován do dřevěných forem, které se vyřezávaly ze dřeva ovocných stromů, jelikož ty se pro tento účel nejlépe hodí. Přesná doba a teplota pečení určuje barevný odstín perníku.

Český Krumlov Originál - logo

Vánoční pečivo - Staročeský perník Český Krumlov Vánoční výzdoba - Staročeský perník Český Krumlov Vánoční perník Český Krumlov Staročeský perník Český Krumlov Originální suvenýr z Českého Krumlova Český perník - Český Krumlov Originál Perník - medové pečivo z Českého Krumlova Krumlovský perník - originál Nejlepší dárek z Českého Krumlova Staročeský perník Český Krumlov Originální suvenýr z Českého Krumlova Krumlovský perník - originál
Staročeský perník Český Krumlov Ručně vytlačovaný perník Český Krumlov Perník - medové pečivo z Českého Krumlova Český perník - Český Krumlov Originál Krumlovský perník - originál Degustace krumlovských likérů Nejlepší dárek z Českého Krumlova Český perník - Český Krumlov Originál Originální suvenýr z Českého Krumlova
načítám mapu...

Jaká je historie perníku?

Perník má prastarou historii a je významně spjatý s kulturními dějinami lidstva. První zmínka o perníkářích a perníku v Čechách, jeho výrobě a prodeji je z roku 1335. Kromě mouky a vysoce kvalitního medu je při přípravě perníku velmi důležité koření. Koření dodává perníku chuť a každý mistr perníkář měl svou vlastní recepturu. Tuto recepturu uchovával ve velké tajnosti a předával ji jen svému nástupci. Ze středověkých receptur je nám známo až 90 druhů vzácných bylin a koření přidávaných do perníku. Názvem perník se medové pečivo označuje od doby, kdy se jehochuť začala upravovat pepřem. (Latinsky pepř – piper.)

Dá se vytlačovaný perník jíst?

Náš perník je vyroben z kvalitního jihočeského medu, mouky a koření, a proto je možné jej konzumovat. Dříve měl perník mnohá využití. Používal se například jako ozdoba příbytků, často se také strouhal jako sladidlo do kaší nebo byl podáván jako zákusek, který se pro svoji tvrdost musel nejdříve namáčet v horkém nápoji. V dnešní době je ale ručně vytlačovaný perník vnímán především jako výtvarné dílo s bohatou symbolikou, připomínající nám barvitou historii lidstva anebo jako dekorace, která dokáže provonět naše obydlí.

Co znamenají motivy perníků?

Původní formy perníků jsou bezesporu umělecká díla a odráží se v nich tehdejší společenský i náboženský život. V motivech se objevují bohaté ornamenty, řemeslné profese, zdobená roucha, podoby světců, portréty panovníků, i milostné výjevy.

Dítě v peřince

Dítě v peřince - Český perník - Český Krumlov Originál Jde o jeden z univerzálních námětů rozšířených v celé střední Evropě. Perníky s motivem dítěte v peřince byly od 19. století oblíbeným darem k narození dítěte nebo ke svatbě. Sloužily ale také jako vánoční či novoroční symboly, nebo plnily úlohu dětské hračky.

Kominík

Kominík - Český perník - Český Krumlov Originál Patří k tradičním námětům perníkářských výrobků. Nečastěji bývá zobrazován v pracovním oděvu s kuklou na hlavě, žebříkem a štětkou. Kominík svou prací pomáhal chránit dům před požárem, a tak se doposud věří, že nosí štěstí.

Kohout

Kohout - Český perník - Český Krumlov Originál Již od dob antiky je kohout nositelem erotického symbolu. Význam tohoto symbolu se přenesl i do perníkových forem. Tímto perníkem se odpradávna obdarovávaly osoby, kterým jsme chtěli naznačit svou náklonnost.

Vejce

Vejce - Český perník - Český Krumlov Originál V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení i důležitým velikonočním symbolem. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.

Srdce

Srdce - Český perník - Český Krumlov Originál Jednoznačný symbol lásky. Perníkové srdce z jarmarku nebo z pouti bylo častým darem z lásky, jejž si mezi sebou vyměňovali mladí lidé. Bylo také darem k zásnubám či svatbě.

Medvěd s basou

Medvěd s basou - Český perník - Český Krumlov Originál Medvěd je již od starověku vnímán jako heraldický symbol síly. Ve vyobrazení s basou může tento motiv znázorňovat propojení síly a umění, spíše však jde o zábavné světské vyobrazení cirkusové kultury.

Husar na koni

Husar na koni - Český perník - Český Krumlov Originál Husar se v posledním období perníkářské výroby stal symbolem pro perníkářství. Husar byl v očích venkovského obyvatelstva svobodný, nemusel pracovat na poli a při svých vojenských taženích poznal kus světa. Byl dárkem, jejž dostávali chlapci jako upomínku z jarmarku nebo jako dárek k Vánocům, podobně jako děvčata dostávala perníková miminka v peřince nebo srdce.

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš - Český perník - Český Krumlov Originál Svatý Mikuláš je nejčastěji znázorňovaným světcem na perníkářských formách. V lidové tradici je sv. Mikuláši přisuzována štědrost, schopnost ochrany a pomoci v nesnázích, která je dokládána legendami ze světcova života. Z těchto legend také pramení představa sv. Mikuláše jako štědrého ochránce dětí, který rozdává štěstí a bohatství.

Jelen

Jelen - Český perník - Český Krumlov Originál Jelen byl jedním z trofejních zvířat, na něž byly pořádány hony. Z loveckých scén se tak mohl dostat i na perníkářské formy, ostatně i na nich bývá někdy zobrazen se šípy v boku nebo pronásledován psy. Další skutečností je, že jelen byl od pradávna považován za zvíře, jež se dožívá velmi vysokého věku. Na základě této interpretace může motiv jelena symbolizovat přání dlouhého zdraví a života.

Kníže / kněžna

Kníže / kněžna - Český perník - Český Krumlov Originál První náměty těchto motivů pocházejí z období baroka. Náměty dam a kavalírů v bohatých kostýmech byly oblíbené u venkovského obyvatelstva, možná proto, že se alespoň skrze obrázek na perníku mohli ztotožnit s vyššími společenskými vrstvami. Dětem takové postavy zase mohli připomínat pohádkové hrdiny.

Judita

Judita - Český perník - Český Krumlov Originál Motiv tohoto perníku zobrazuje biblický výjev statečné Judity držící hlavu vojevůdce Holoferna, která podle legendy svým lstivým činem zachránila město Betúlii a celý židovský národ.

Český Krumlov Originál

Český perník - Český Krumlov Originál Český perník - Český Krumlov Originál Český perník - Český Krumlov Originál